!css

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu

 

Nasze akcje charytatywno-solidarnościowe w Polsce

Podobnie jak w całej grupie Societe Generale, edukacja dzieci i młodzieży przeciwko wykluczeniu społecznemu leży u podstaw naszych działań CSR w obszarze akcji charytatywno-solidarnościowych, które regularnie prowadzimy od 2008 roku.   

Od 2019 roku nasi pracownicy mają możliwość zgłaszania organizacji pozarządowych, z którymi współpracują na co dzień, w celu włączenia ich do programów realizowanych przez nasz Oddział. Lokalny Komitet CSR wybrał na lata 2021-2023 dwie organizacje partnerskie na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród pracowników w oparciu o wcześniejsze zgłoszenia:

Fundacja Dobrych Inicjatyw

W ramach  „Akademii Dobrych Inicjatyw" fundacja realizuje projekty wspierające wychowanków domów dziecka w edukacji. Ich celem jest odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, pasji i talentów dzieci, dostarczanie im jak najwięcej  pozytywnych doświadczeń podczas różnorodnych warsztatów np. wyznaczania i realizacji celów, tworzenia budżetów, efektywnego zarządzania budżetem i środkami finansowymi, zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych i kreowania własnego środowiska po opuszczeniu placówek opiekuńczych, co niejednokrotnie ułatwia start w dorosłe życie.

https://www.fdi.org.pl/

Stowarzyszenie Aslan

Pomaga w edukacji i wejściu na rynek pracy młodzieży i młodym dorosłym, którzy z powodu trudności psychologicznych mają problemy z kontynuacją edukacji lub z podjęciem pracy.  Projekt obejmuje zajęcia indywidualne, wyjazdowe turnusy terapeutyczne oraz stacjonarne grupy terapeutyczne, które umożliwiają zdiagnozowanie trudności i wzmocnienie psychologiczne uczestników tak, aby poczuli się pewnie i mogli kontynuować edukację w wybranym przez siebie kierunku oraz skutecznie funkcjonować na rynku pracy. Poprzez poprawę kompetencji społecznych oraz pomoc w skutecznym rozwiązywaniu trudności psychologicznych, projekt przyczynia się do wyrównywania szans wśród młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

https://aslan.org.pl/

Nasze cele

Naszym celem jest nie tylko pomaganie innym, ale także budowanie silnej i zintegrowanej społeczności, w której każdy może wyrazić siebie poprzez podejmowane działania. Wierzymy, że dzięki naszemu zaangażowaniu możemy pomóc w stworzeniu lepszego, bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata. Jesteśmy dumni, że działając lokalnie jako część grupy Societe Generale, możemy wykorzystać nasz wpływ i nasze zasoby, aby przynieść pozytywną zmianę w życiu ludzi.

Wolontariat

Nasze lokalne programy wolontariatu realizujemy nieprzerwanie od 2008 roku. Dotychczas uczestniczyło w nich ponad 140 pracowników Oddziału, z których duża część jest nadal aktywna jako wolontariusze. W latach 2021-2022, nasze wolontariuszki i wolontariusze regularnie uczestniczyli w akcjach Fundacji Dobrych Inicjatyw:

  • „Na dobry początek” – finansowanie i zbiórka materiałów szkolnych, głównie plecaków z pełnym zestawem przyborów szkolnych dla podopiecznych z domów dziecka
  • „Paczka dla seniora”- nasze wolontariuszki i wolontariusze razem z pracownikami fundacji, ich podopiecznymi, pakują i dostarczają paczki „pod drzwi” najbardziej potrzebującym seniorom w Warszawie. Młodzi podopieczni fundacji uczą się w ten sposób solidarności i otwartości na potrzeby innych
  • „Choinka dobrych serc” – nasze wolontariuszki i wolontariusze angażują się w akcję zakupu prezentów dla podopiecznych fundacji z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dzieci piszą listy do Świętego Mikołaja z prośbą o konkretny prezent, a my mamy okazję spełniać ich marzenia.

Solidarni z Ukrainą

Od początku wybuchu wojny w Ukrainie jesteśmy zaangażowani w pomoc dla uchodźców i Ukrainy zarówno jako firma (globalne wsparcie finansowe od grupy Societe Generale), jak i poprzez wsparcie naszych  wolontariuszek i wolontariuszy w postaci  indywidualnych wpłat darowizn oraz działań wolontariackich  prowadzonych na rzecz Ukrainy i uchodźców za pośrednictwem Fundacji Dobrych Inicjatyw.

Zaangażowani poprzez sport

Ważnym elementem wsparcia naszej polityki CSR jest zaangażowanie naszych pracowników w działalność charytatywną  i solidarnościową poprzez sport. Dzięki uczestnictwu w drużynie biegowej Societe Generale, każdy uczestnik pozyskuje dodatkowe środki na cele charytatywno-solidarnościowe naszych partnerskich organizacji. Ta inicjatywa wystartowała w 2013 roku. Dotychczas w lokalnej drużynie Societe Generale pobiegło ponad 160 pracowników Oddziału. Bieganie to doskonała okazja nie tylko do pozyskiwania dodatkowych środków na rzecz partnerskich organizacji, lecz również możliwość integracji naszych pracowników i zespołów. W ciągu roku bierzemy udział co najmniej w czterech wydarzeniach tego typu:

  • Bieg Konstytucji 3 Maja
  • Bieg Powstania Warszawskiego
  • Bieg Niepodległości
  • Maraton sztafetowy Ekiden.

Wspieramy muzykę i młodych artystów w Polsce

Od 15 lat jesteśmy partnerem Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Co roku,  nasz Oddział przyznaje nagrody najzdolniejszym studentom Uniwersytetu, sponsorując nagranie i wydanie płyty CD w oparciu o zwycięski projekt. Dotychczas nagrodziliśmy 56 młodych artystów, wspierając nagranie 19 albumów płytowych.

Więcej o działaniach solidarnościowo-charytatywnych grupy Societe Generale w obszarze CSR:

https://www.societegenerale.com/en/patronage-and-sponsorhip/social-solidarity/commitment-in-action