!css

Nasza oferta

Societe Generale S.A. Oddział w Polsce, świadczący usługi w obszarze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, swoją działalność rozpoczął w 1992 roku, szybko stając się czołowym partnerem dla przedsiębiorstw, instytucji finansowych i dla sektora publicznego.

Swoje usługi oferuje za pośrednictwem oddziału w Warszawie oraz biur regionalnych w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Dwustuosobowy zespół przygotowuje zindywidualizowane rozwiązania finansowe opierając się na swoim międzynarodowym doświadczeniu w obszarach Bankowości Inwestycyjnej, Finansowania i Rynków. Za pośrednictwem lokalnego zespołu zapewnia swoim klientom dostęp do produktów i usług na najwyższym światowym poziomie.

Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu w finansowanie ważnych projektów rozwojowych i infrastrukturalnych w Polsce, Societe Generale S.A. Oddział w Polsce zbudował silne relacje z największymi spółkami obecnymi na krajowym rynku. Systematycznie wzmacnia swoją obecność na polskich rynkach kapitałowych, akcji i długu, budując pełną ofertę bankowości inwestycyjnej. Odgrywa kluczową rolę, pośrednicząc między emitentami a inwestorami, przedsiębiorstwami i instytucjami finansowymi. Emitentom oferuje szeroki dostęp do rynków i inwestorów, natomiast inwestorom nowoczesne rozwiązania i różnorodne formy inwestowania.

Rynki kapitałowe

Societe Generale S.A. Oddział w Polsce jest czołowym uczestnikiem rynku skarbowych papierów wartościowych i jednym z wiodących banków na rynku walutowym, stóp procentowych oraz na rynku transakcji hedgingowych. Funkcję Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych pełni od pierwszej edycji konkursu Ministerstwa Finansów. 

Finansowanie

Societe Generale S.A. Oddział w Polsce oferuje usługi dla emitentów dostosowane do indywidualnych potrzeb w zakresie pozyskiwania finansowania, doradztwa i dostępu do rynków. Swoją ofertę opiera na dużym doświadczeniu w finansowaniu strukturyzowanym, finansowaniu projektów oraz kredytach konsorcjalnych. Poprzez działalność na rynku kapitałowym długu przedsiębiorstw, bank odpowiada na stale rosnące potrzeby finansowania długiem firm polskich i środkowoeuropejskich.

Bankowość inwestycyjna 

Societe Generale S.A. Oddział w Polsce oferuje swoim klientom strategiczne usługi doradcze i rozwiązania mające na celu optymalne pozyskiwanie kapitału. Usługi z zakresu fuzji i przejęć są oferowane klientom polskim za pośrednictwem lokalnego zespołu M&A jak również międzynarodowych zespołów w Paryżu i Londynie.  

Societe Generale S.A. Oddział w Polsce oferuje polskim i zagranicznym klientom pełen wachlarz produktów rynków kapitałowych akcji: od emisji papierów wartościowych, poprzez obrót akcjami, po raporty analityczne największych polskich spółek.

Usługi powiernicze

Societe Generale prowadzi działalność w obszarze papierów wartościowych w ramach oddziału w Polsce od ponad 20 lat. Jest wiodącym dostawcą usług rozliczeniowych na rynkach kasowym i instrumentów pochodnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Świadczy również pełny zakres usług powierniczych na rynku polskim i rynkach zagranicznych dla instytucji finansowych, firm inwestycyjnych oraz klientów korporacyjnych. Z 22 placówkami w 17 krajach świata, zatrudniając około 4 000 pracowników, Societe Generale Securities Services (SGSS) należy do 10 największych globalnych powierników. Plasuje się na trzecim miejscu w Europie pod względem przechowywanych aktywów, które wynosiły   4,605 bln euro na koniec marca 2023.

Zarządzanie środkami finansowymi, bankowość elektroniczna i obsługa handlu zagranicznego

W ramach linii biznesowej Global Transaction Payment Services (GTPS), Societe Generale S.A. Oddział w Polsce świadczy usługi w zakresie pełnej obsługi rachunków bieżących, w tym zarządzanie środkami pieniężnymi, bankowość elektroniczną i cash pooling. Zapewnia również kompleksową obsługę finansowania transakcji handlu zagranicznego, obejmującą transakcje dokumentowe, prefinansowanie i postfinansowanie eksportu.