!css

Komunikaty

21/03/2019

PSD2 SG NetBanking API już dostępne w środowisku testowym

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że interfejs do integracji usług PSD2 jest już dostępny dla programistów do testów (środowisko sandbox) zgodnie z harmonogramem przewidzianym w regulacjach unijnych.

Poniżej znajdą Państwo adres portalu programisty: https://psd2-portal.sgcib.pl 

Dyrektywa unijna PSD2 zobowiązuje banki do umożliwienia podmiotom trzecim (ang. TPP - Third Party Providers) świadczenia usług płatniczych takich jak dostęp do rachunku czy inicjowanie płatności w imieniu użytkownika usług płatniczych, posiadającego rachunek w danym banku.

Udostępniony przez bank Societe Generale S.A. Oddział w Polsce interfejs w standardzie Polish API umożliwi TPP opracowanie własnych usług dzięki dostępowi do środowiska testowego. W połowie czerwca br. gotowa będzie wersja produkcyjna dająca TPP dostęp do rzeczywistych rachunków bankowych.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu pod adresem e-mail: pl-psd2.pl@sgcib.com 

05/03/2019

Zastrzeganie kart Visa Business wydanych przez Societe Generale S.A. Oddział w Polsce:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:30 prosimy o kontakt z Societe Generale S.A. Oddział w Polsce

bezpośrednio z First Data Polska S.A. tel. +48 22 515 31 50 – wyłącznie poza godzinami pracy banku oraz w weekendy

30/10/2018

Szanowni Państwo,

Societe Generale S.A. Oddział w Polsce dokonał modyfikacji dotychczasowych postanowień Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bieżących oraz Regulaminu świadczenia usługi SG NetBanking.

Dokonywane zmiany regulaminów podyktowane są dostosowaniem ich treści do zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów ustawy prawo bankowe i ustawy o usługach płatniczych, a w przypadku Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bieżących, także do przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 15 listopada 2018 r.

Tekst jednolity Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bieżących

Tekst jednolity Regulaminu świadczenia usługi SG NetBanking

15/06/2018

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy „Tabelę Prowizji i Opłat Bankowych” Societe Generale S.A. Oddział w Polsce („Tabela”) oraz wyciąg z Tabeli, zawierający ostatnie zmiany obowiązujące od dnia 1 lipca 2018 r.

Tabela Prowizji i Opłat Bankowych

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat Bankowych

04/08/2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że następujące firmy świadczą usługi outsourcingowe dla Societe Generale SA Oddział w Polsce:

l.p.  Dane przedsiębiorcy  Siedziba
1. Impel Cash Solutions Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, Polska

2. Iron Mountain Polska Sp. z o.o.

ul. Regulska 2, Reguły, 05-820 Piastów, Polska

3. First Data Polska S.A. (wcześniej POLCARD S.A.)

Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, Polska

4. Austria Card Polska Sp. z o.o.

Węgrzce Wielkie 448, 32-002 Węgrzyce Wielkie,

5. Accenture Post Trade Processing SAS

1118 avenue of France, 75013 Paris, Francja

6. Broadridge Financial Solutions Limited

193 Marsh Wall, E14 9SG London, Wielka Brytania

01/07/2017

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o grach hazardowych informujemy, że transakcje realizowane przez sieć Internet za pomocą kart płatniczych lub innych usług płatniczych (np. przelewów elektronicznych) z udziałem podmiotów organizujących gry hazardowe i zakłady wzajemne nieposiadających zezwolenia Ministerstwa Finansów są uznawane za nielegalne zgodnie art. 29a ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016r. poz.  471). Lista podmiotów, które uzyskały zezwolenie Ministra Finansów na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych przez sieć Internet, jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów pod tym linkiem.

W sytuacji identyfikacji nielegalnej transakcji związanej z hazardem bank Societe Generale S.A. Oddział w Polsce będzie zobligowany do zgłoszenia takiej transakcji właściwemu organowi, zgodnie z art. 106a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.) ustawy prawo bankowe albo zgodnie z art. 16 ust. 1 lub art. 17 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W kontekście powyższych przepisów prosimy o zwrócenie uwagi na charakter realizowanych przez Państwa płatności.