!css

Komunikaty

23/06/2020

Szanowni Państwo,

W dobie pandemii obserwujemy w Polsce wzmożoną liczbę prób popełnienia przestępstw w zakresie bankowości internetowej. Oprócz prób oferowania usług detalicznych polegających na rzekomym udzielaniu pożyczek osobom fizycznym (pod warunkiem uprzedniego dokonania opłaty aktywacyjnej), pojawiają się również próby popełnienia tzw. oszustwa nigeryjskiego. Polega ono najczęściej na fałszywym powiadomieniu o spadku po dalekim krewnym, a przekazanie spadku ma być uzależnione od dokonania opłaty manipulacyjnej. Inne rodzaje tego przestępstwa mogą polegać m.in. na podawaniu się za uchodźcę politycznego, inwestora, na powiadomieniu o wygranej na loterii czy koncie w banku bez właściciela.

Uwaga! Grupa Societe Generale nie jest autorem, stroną ani pośrednikiem w tego typu ofertach. 

Przypominamy!

  1. Należy zachować ostrożność i ograniczone zaufanie w stosunku do wiadomości i dokumentów ,w których tekst zawiera błędy językowe i jest sformułowany sztucznym językiem wskazującym na prawdopodobne korzystanie z automatycznego translatora internetowego.
  2. Należy sprawdzać poprawność adresu strony w przeglądarce internetowej.
  3. Należy zawsze zwracać uwagę na niestandardowy wygląd dokumentów, np. zniekształcony logotyp, błędy w języku polskim itp.
  4. Societe Generale wysyła wiadomości mailowe z adresów mailowych wskazujących na przynależność do banku, nigdy zaś z adresów takich jak ...@outlook.com, ...@outlook.eu lub ...@zohomail.com, ...@zohomail.eu i tym podobnych.


Więcej informacji na temat potencjalnych zagrożeń znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w sekcji bezpieczeństwo informacji:
https://cib.societegenerale.pl/pl/bezpieczenstwo-informacji/
W przypadku pojawienia się ofert tego typu lub jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Departamentem Compliance Societe Generale S.A. Oddział w Polsce: adres mailowy departamentu list.pl-sgv-compliance@sgcib.co

Ostrzeżenie przed oszustwem świadczenia usług bankowości internetowej i detalicznej – prosimy uważnie przeczytać

02/06/2020

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy „Tabelę Prowizji i Opłat Bankowych” Societe Generale S.A. Oddział w Polsce („Tabela”) oraz wyciąg z Tabeli, zawierający ostatnie zmiany, które będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2020 roku.

Tabela Prowizji i Opłat Bankowych

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat Bankowych

13/01/2020

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy „Tabelę Prowizji i Opłat Bankowych” Societe Generale S.A. Oddział w Polsce („Tabela”) oraz wyciąg z Tabeli, zawierający ostatnie zmiany, które będą obowiązywać od dnia 10 lutego 2020 roku.

Tabela Prowizji i Opłat Bankowych

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat Bankowych

 

14/11/2019

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy „Tabelę Prowizji i Opłat Bankowych” Societe Generale S.A. Oddział w Polsce („Tabela”) oraz wyciąg z Tabeli, zawierający ostatnie zmiany, które będą obowiązywać od dnia 15 grudnia 2019 roku.

Tabela Prowizji i Opłat Bankowych

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat Bankowych

 

Ostrzeżenie przed oszustwem świadczenia usług bankowości detalicznej – proszę uważnie przeczytać

06/11/2019

Szanowni Państwo,

Zwracamy uwagę na przestępcze próby oferowania w Polsce usług detalicznych pod szyldem grupy Societe Generale polegających na rzekomym udzielaniu pożyczek osobom fizycznym pod warunkiem uprzedniego dokonania opłaty aktywacyjnej. Uwaga! Grupa Societe Generale nie jest autorem tego typu ofert. 
Przypominamy!

  1. Należy zachować ostrożność i ograniczone zaufanie w stosunku do wiadomości i dokumentów ,w których tekst zawiera błędy językowe i jest sformułowany sztucznym językiem wskazującym na prawdopodobne korzystanie z automatycznego translatora internetowego.
  2. Należy sprawdzać poprawność adresu strony w przeglądarce internetowej.
  3. Należy zawsze zwracać uwagę na niestandardowy wygląd dokumentów, np. zniekształcony logotyp, błędy w języku polskim itp.
  4. Societe Generale wysyła wiadomości mailowe z adresów mailowych wskazujących na przynależność do banku, nigdy zaś z adresów takich jak ...@outlook.com, ...@outlook.eu lub @zohomail.com, zohomail.eu i tym podobnych.


Więcej informacji na temat potencjalnych zagrożeń znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w sekcji bezpieczeństwo informacji:
https://cib.societegenerale.pl/pl/bezpieczenstwo-informacji/
W przypadku pojawienia się ofert tego typu lub jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Departamentem Compliance Societe Generale S.A. Oddział w Polsce: adres mailowy departamentu list.pl-sgv-compliance@sgcib.com

 

06/09/2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 14 września 2019 roku zmianie ulega treść następujących regulaminów obowiązujących w Société Générale SA Oddział w Polsce: Regulaminu Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych, Regulaminu Świadczenia Usługi Net Banking oraz Regulaminu Funkcjonowania Kart VISA Business. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania treści wymienionych regulaminów do zmieniających się przepisów prawa, w szczególności do przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 roku.

Pismo przewodnie i krótki opis zmian poszczególnych regulaminów

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych obowiązujący od 14 września 2019

Regulamin świadczenia usługi NetBanking obowiązujący od 14 września 2019

Regulamin obowiazywania kart VISA Business obowiązujący od września 2019

26/06/2019

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy „Tabelę Prowizji i Opłat Bankowych” Societe Generale S.A. Oddział w Polsce („Tabela”) oraz wyciąg z Tabeli, zawierający ostatnie zmiany obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r.

Tabela Prowizji i Opłat Bankowych

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat Bankowych

14/06/2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 14 czerwca 2019, zgodnie z Dyrektywą unijną PSD2, Societe Generale S.A. Oddział w Polsce udostępnił interfejs w standardzie Polish API, dający podmiotom trzecim TPP (ang. TPP - Third Party Providers) dostęp do rzeczywistych rachunków bankowych, wraz z możliwością inicjowania płatności w imieniu użytkownika usług płatniczych posiadającego rachunek w Oddziale.

Interfejs jest dostępny pod adresem: https://psd2-api.sgcib.pl/

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu pod adresem e-mail: pl-psd2.pl@sgcib.com

21/03/2019

PSD2 SG NetBanking API już dostępne w środowisku testowym

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że interfejs do integracji usług PSD2 jest już dostępny dla programistów do testów (środowisko sandbox) zgodnie z harmonogramem przewidzianym w regulacjach unijnych.

Poniżej znajdą Państwo adres portalu programisty: https://psd2-portal.sgcib.pl 

Dyrektywa unijna PSD2 zobowiązuje banki do umożliwienia podmiotom trzecim (ang. TPP - Third Party Providers) świadczenia usług płatniczych takich jak dostęp do rachunku czy inicjowanie płatności w imieniu użytkownika usług płatniczych, posiadającego rachunek w danym banku.

Udostępniony przez bank Societe Generale S.A. Oddział w Polsce interfejs w standardzie Polish API umożliwi TPP opracowanie własnych usług dzięki dostępowi do środowiska testowego. W połowie czerwca br. gotowa będzie wersja produkcyjna dająca TPP dostęp do rzeczywistych rachunków bankowych.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu pod adresem e-mail: pl-psd2.pl@sgcib.com 

05/03/2019

Zastrzeganie kart Visa Business wydanych przez Societe Generale S.A. Oddział w Polsce:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:30 prosimy o kontakt z Societe Generale S.A. Oddział w Polsce

bezpośrednio z First Data Polska S.A. tel. +48 22 515 31 50 – wyłącznie poza godzinami pracy banku oraz w weekendy

30/10/2018

Szanowni Państwo,

Societe Generale S.A. Oddział w Polsce dokonał modyfikacji dotychczasowych postanowień Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bieżących oraz Regulaminu świadczenia usługi SG NetBanking.

Dokonywane zmiany regulaminów podyktowane są dostosowaniem ich treści do zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów ustawy prawo bankowe i ustawy o usługach płatniczych, a w przypadku Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bieżących, także do przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 15 listopada 2018 r.

Tekst jednolity Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bieżących

Tekst jednolity Regulaminu świadczenia usługi SG NetBanking

15/06/2018

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy „Tabelę Prowizji i Opłat Bankowych” Societe Generale S.A. Oddział w Polsce („Tabela”) oraz wyciąg z Tabeli, zawierający ostatnie zmiany obowiązujące od dnia 1 lipca 2018 r.

Tabela Prowizji i Opłat Bankowych

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat Bankowych

04/08/2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że następujące firmy świadczą usługi outsourcingowe dla Societe Generale SA Oddział w Polsce:

l.p. Dane przedsiębiorcy Siedziba
1.Impel Cash Solutions Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, Polska

2.Iron Mountain Polska Sp. z o.o.

ul. Regulska 2, Reguły, 05-820 Piastów, Polska

3.First Data Polska S.A. (wcześniej POLCARD S.A.)

Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, Polska

4.Austria Card Polska Sp. z o.o.

Węgrzce Wielkie 448, 32-002 Węgrzyce Wielkie,

5.Accenture Post Trade Processing SAS

1118 avenue of France, 75013 Paris, Francja

6.Broadridge Financial Solutions Limited

193 Marsh Wall, E14 9SG London, Wielka Brytania

01/07/2017

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o grach hazardowych informujemy, że transakcje realizowane przez sieć Internet za pomocą kart płatniczych lub innych usług płatniczych (np. przelewów elektronicznych) z udziałem podmiotów organizujących gry hazardowe i zakłady wzajemne nieposiadających zezwolenia Ministerstwa Finansów są uznawane za nielegalne zgodnie art. 29a ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016r. poz.  471). Lista podmiotów, które uzyskały zezwolenie Ministra Finansów na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych przez sieć Internet, jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów pod tym linkiem.

W sytuacji identyfikacji nielegalnej transakcji związanej z hazardem bank Societe Generale S.A. Oddział w Polsce będzie zobligowany do zgłoszenia takiej transakcji właściwemu organowi, zgodnie z art. 106a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.) ustawy prawo bankowe albo zgodnie z art. 16 ust. 1 lub art. 17 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W kontekście powyższych przepisów prosimy o zwrócenie uwagi na charakter realizowanych przez Państwa płatności.