!css

Komunikaty

23/07/2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że obecnie następujące firmy świadczą usługi outsourcingowe dla Societe Generale SA Oddział w Polsce:

 

No.Nazwa podmiotuAdres
1Iron Mountain Polska Sp. z o.o.ul. Regulska 2, Reguły, 05-820 Piastów, Poland
2Impel Cash Solutions Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 123 a, 02-017 Warszawa, Poland
3TAG Systems  Sp. z o.o.ul. Annopol 4A bud. F, 03-236 Warszawa, Poland
4First Data Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, Poland
5Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjnaul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781, Warszawa, Poland
6Iron Mountain Polska Services Sp. z o.o.ul. Regulska 2, Reguły, 05-820 Piastów, Poland

Ostrzeżenie przed oszustwem świadczenia usług bankowości detalicznej – proszę uważnie przeczytać

14/06/2021

Szanowni Państwo,

W dobie pandemii obserwujemy w Polsce wzmożoną liczbę prób popełnienia przestępstw w zakresie bankowości internetowej. Oprócz prób oferowania usług detalicznych polegających na rzekomym udzielaniu pożyczek osobom fizycznym (pod warunkiem uprzedniego dokonania opłaty aktywacyjnej), pojawiają się również próby popełnienia tzw. oszustwa nigeryjskiego. Polega ono najczęściej na fałszywym powiadomieniu o spadku po dalekim krewnym, a przekazanie spadku ma być uzależnione od dokonania opłaty manipulacyjnej. Inne rodzaje tego przestępstwa mogą polegać m.in. na podawaniu się za uchodźcę politycznego, inwestora, na powiadomieniu o wygranej na loterii czy koncie w banku bez właściciela.

Uwaga! Grupa Societe Generale nie jest autorem, stroną ani pośrednikiem w tego typu ofertach. 

Przypominamy!

 1. Należy zachować ostrożność i ograniczone zaufanie w stosunku do wiadomości i dokumentów ,w których tekst zawiera błędy językowe i jest sformułowany sztucznym językiem wskazującym na prawdopodobne korzystanie z automatycznego translatora internetowego.
 2. Należy sprawdzać poprawność adresu strony w przeglądarce internetowej.
 3. Należy zawsze zwracać uwagę na niestandardowy wygląd dokumentów, np. zniekształcony logotyp, błędy w języku polskim itp.
 4. Societe Generale wysyła wiadomości mailowe z adresów mailowych wskazujących na przynależność do banku, nigdy zaś z adresów takich jak ...@outlook.com...@outlook.eu lub ...@zohomail.com...@zohomail.eu i tym podobnych.


Więcej informacji na temat potencjalnych zagrożeń znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w sekcji bezpieczeństwo informacji:
https://cib.societegenerale.pl/pl/bezpieczenstwo-informacji/
W przypadku pojawienia się ofert tego typu lub jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Departamentem Compliance Societe Generale S.A. Oddział w Polsce: adres mailowy departamentu list.pl-sgv-compliance@sgcib.co

14/06/2021

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy „Tabelę Prowizji i Opłat Bankowych” Societe Generale S.A. Oddział w Polsce  („Tabela”),  która będzie obowiązywać od dnia 1 lipca 2021 roku.

Tabela Prowizji i Opłat Bankowych

 

 

16/12/2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że następujące firmy świadczą usługi outsourcingowe dla Societe Generale SA Oddział w Polsce:

 

No.Nazwa podmiotuAdres
1Iron Mountain Polska Sp. z o.o.ul. Regulska 2, Reguły, 05-820 Piastów, Poland
2Impel Cash Solutions Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 123 a, 02-017 Warszawa, Poland
3TAG Systems  Sp. z o.o.ul. Annopol 4A bud. F, 03-236 Warszawa, Poland
4First Data Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, Poland
5Microsoft Ireland Operations LimitedAtrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland
6Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjnaul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781, Warszawa, Poland
7Iron Mountain Polska Services Sp. z o.o.ul. Regulska 2, Reguły, 05-820 Piastów, Poland
8Accenture Post Trade Processing SAS1118 avenue of France, 75013 Paris, France

 

 

07/12/2020

Szanowni Klienci,

Zgodnie z krajową implementacją artykułu 3d Drugiej Dyrektywy o Prawach Akcjonariuszy (SRD II lub Dyrektywy) (EU 2017/828), poniżej zamieszczamy standardowe opłaty pobierane przez Societe Generale Security Services w Polsce z tytułu obsługi Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy. Opłaty wyrażone są w euro (chyba że przy opłacie wskazana jest inna waluta).

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Opłata za uczestnictwo w WZA per klient (€ bez VAT)

 

 

Opłata za zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

 

Brak opłaty

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu w imieniu klienta

Warszawa

250

poza Warszawą (w Polsce)

500


Uwagi dodatkowe:

 • Zamieszczone powyżej opłaty prezentują obecne standardowe stawki, naliczane niezależnie od stawek za przechowywanie papierów wartościowych w ramach standardowej usługi powierniczej. Stawki zdefiniowane w tabelach opłat i prowizji dla konkretnych klientów mogą być inne.
 • Opłaty mają zastosowanie do obsługi Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy polskich spółek publicznych zarejestrowanych w KDPW (Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA).
 • Opłaty w innej wysokości mogą być stosowane do usług niestandardowych oraz usług o wartości dodanej.
 • SGSS Polska obciąży klienta kosztami dodatkowymi, związanymi z usługą, takimi jak koszty głosowania, koszty pocztowe, opłaty kurierskie, opłaty rejestracyjne oraz koszty związane z fizycznym udziałem w zgromadzeniu akcjonariuszy.
 • Wszystkie opłaty zaprezentowane w niniejszej informacji mogą w przyszłości ulec zmianie.
 • Wszystkie opłaty przedstawione powyżej nie zawierają opłaty VAT.

 

04/12/2020

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy „Tabelę Prowizji i Opłat Bankowych” Societe Generale S.A. Oddział w Polsce („Tabela”) oraz wyciąg z Tabeli, zawierający ostatnie zmiany, które będą stosownie obowiązywać od dnia 21 grudnia 2020 roku i 1 stycznia 2021 roku.

Tabela Prowizji i Opłat Bankowych

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat Bankowych

23/06/2020

Szanowni Państwo,

W dobie pandemii obserwujemy w Polsce wzmożoną liczbę prób popełnienia przestępstw w zakresie bankowości internetowej. Oprócz prób oferowania usług detalicznych polegających na rzekomym udzielaniu pożyczek osobom fizycznym (pod warunkiem uprzedniego dokonania opłaty aktywacyjnej), pojawiają się również próby popełnienia tzw. oszustwa nigeryjskiego. Polega ono najczęściej na fałszywym powiadomieniu o spadku po dalekim krewnym, a przekazanie spadku ma być uzależnione od dokonania opłaty manipulacyjnej. Inne rodzaje tego przestępstwa mogą polegać m.in. na podawaniu się za uchodźcę politycznego, inwestora, na powiadomieniu o wygranej na loterii czy koncie w banku bez właściciela.

Uwaga! Grupa Societe Generale nie jest autorem, stroną ani pośrednikiem w tego typu ofertach. 

Przypominamy!

 1. Należy zachować ostrożność i ograniczone zaufanie w stosunku do wiadomości i dokumentów ,w których tekst zawiera błędy językowe i jest sformułowany sztucznym językiem wskazującym na prawdopodobne korzystanie z automatycznego translatora internetowego.
 2. Należy sprawdzać poprawność adresu strony w przeglądarce internetowej.
 3. Należy zawsze zwracać uwagę na niestandardowy wygląd dokumentów, np. zniekształcony logotyp, błędy w języku polskim itp.
 4. Societe Generale wysyła wiadomości mailowe z adresów mailowych wskazujących na przynależność do banku, nigdy zaś z adresów takich jak ...@outlook.com, ...@outlook.eu lub ...@zohomail.com, ...@zohomail.eu i tym podobnych.


Więcej informacji na temat potencjalnych zagrożeń znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w sekcji bezpieczeństwo informacji:
https://cib.societegenerale.pl/pl/bezpieczenstwo-informacji/
W przypadku pojawienia się ofert tego typu lub jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Departamentem Compliance Societe Generale S.A. Oddział w Polsce: adres mailowy departamentu list.pl-sgv-compliance@sgcib.co

02/06/2020

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy „Tabelę Prowizji i Opłat Bankowych” Societe Generale S.A. Oddział w Polsce („Tabela”) oraz wyciąg z Tabeli, zawierający ostatnie zmiany, które będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2020 roku.

Tabela Prowizji i Opłat Bankowych

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat Bankowych

13/01/2020

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy „Tabelę Prowizji i Opłat Bankowych” Societe Generale S.A. Oddział w Polsce („Tabela”) oraz wyciąg z Tabeli, zawierający ostatnie zmiany, które będą obowiązywać od dnia 10 lutego 2020 roku.

Tabela Prowizji i Opłat Bankowych

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat Bankowych

 

14/11/2019

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy „Tabelę Prowizji i Opłat Bankowych” Societe Generale S.A. Oddział w Polsce („Tabela”) oraz wyciąg z Tabeli, zawierający ostatnie zmiany, które będą obowiązywać od dnia 15 grudnia 2019 roku.

Tabela Prowizji i Opłat Bankowych

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat Bankowych

 

Fraud warning related to retail banking services - please read carefully

06/11/2019

Szanowni Państwo,

Zwracamy uwagę na przestępcze próby oferowania w Polsce usług detalicznych pod szyldem grupy Societe Generale polegających na rzekomym udzielaniu pożyczek osobom fizycznym pod warunkiem uprzedniego dokonania opłaty aktywacyjnej. Uwaga! Grupa Societe Generale nie jest autorem tego typu ofert. 
Przypominamy!

 1. Należy zachować ostrożność i ograniczone zaufanie w stosunku do wiadomości i dokumentów ,w których tekst zawiera błędy językowe i jest sformułowany sztucznym językiem wskazującym na prawdopodobne korzystanie z automatycznego translatora internetowego.
 2. Należy sprawdzać poprawność adresu strony w przeglądarce internetowej.
 3. Należy zawsze zwracać uwagę na niestandardowy wygląd dokumentów, np. zniekształcony logotyp, błędy w języku polskim itp.
 4. Societe Generale wysyła wiadomości mailowe z adresów mailowych wskazujących na przynależność do banku, nigdy zaś z adresów takich jak ...@outlook.com, ...@outlook.eu lub @zohomail.com, zohomail.eu i tym podobnych.


Więcej informacji na temat potencjalnych zagrożeń znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w sekcji bezpieczeństwo informacji:
https://cib.societegenerale.pl/pl/bezpieczenstwo-informacji/
W przypadku pojawienia się ofert tego typu lub jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Departamentem Compliance Societe Generale S.A. Oddział w Polsce: adres mailowy departamentu list.pl-sgv-compliance@sgcib.com

 

06/09/2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 14 września 2019 roku zmianie ulega treść następujących regulaminów obowiązujących w Société Générale SA Oddział w Polsce: Regulaminu Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych, Regulaminu Świadczenia Usługi Net Banking oraz Regulaminu Funkcjonowania Kart VISA Business. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania treści wymienionych regulaminów do zmieniających się przepisów prawa, w szczególności do przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 roku.

Pismo przewodnie i krótki opis zmian poszczególnych regulaminów

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych obowiązujący od 14 września 2019

Regulamin świadczenia usługi NetBanking obowiązujący od 14 września 2019

Regulamin obowiazywania kart VISA Business obowiązujący od września 2019

26/06/2019

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy „Tabelę Prowizji i Opłat Bankowych” Societe Generale S.A. Oddział w Polsce („Tabela”) oraz wyciąg z Tabeli, zawierający ostatnie zmiany obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r.

Tabela Prowizji i Opłat Bankowych

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat Bankowych

14/06/2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 14 czerwca 2019, zgodnie z Dyrektywą unijną PSD2, Societe Generale S.A. Oddział w Polsce udostępnił interfejs w standardzie Polish API, dający podmiotom trzecim TPP (ang. TPP - Third Party Providers) dostęp do rzeczywistych rachunków bankowych, wraz z możliwością inicjowania płatności w imieniu użytkownika usług płatniczych posiadającego rachunek w Oddziale.

Interfejs jest dostępny pod adresem: https://psd2-api.sgcib.pl/

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu pod adresem e-mail: pl-psd2.pl@sgcib.com

21/03/2019

PSD2 SG NetBanking API już dostępne w środowisku testowym

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że interfejs do integracji usług PSD2 jest już dostępny dla programistów do testów (środowisko sandbox) zgodnie z harmonogramem przewidzianym w regulacjach unijnych.

Poniżej znajdą Państwo adres portalu programisty: https://psd2-portal.sgcib.pl 

Dyrektywa unijna PSD2 zobowiązuje banki do umożliwienia podmiotom trzecim (ang. TPP - Third Party Providers) świadczenia usług płatniczych takich jak dostęp do rachunku czy inicjowanie płatności w imieniu użytkownika usług płatniczych, posiadającego rachunek w danym banku.

Udostępniony przez bank Societe Generale S.A. Oddział w Polsce interfejs w standardzie Polish API umożliwi TPP opracowanie własnych usług dzięki dostępowi do środowiska testowego. W połowie czerwca br. gotowa będzie wersja produkcyjna dająca TPP dostęp do rzeczywistych rachunków bankowych.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu pod adresem e-mail: pl-psd2.pl@sgcib.com 

05/03/2019

Zastrzeganie kart Visa Business wydanych przez Societe Generale S.A. Oddział w Polsce:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:30 prosimy o kontakt z Societe Generale S.A. Oddział w Polsce

bezpośrednio z First Data Polska S.A. tel. +48 22 515 31 50 – wyłącznie poza godzinami pracy banku oraz w weekendy

30/10/2018

Szanowni Państwo,

Societe Generale S.A. Oddział w Polsce dokonał modyfikacji dotychczasowych postanowień Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bieżących oraz Regulaminu świadczenia usługi SG NetBanking.

Dokonywane zmiany regulaminów podyktowane są dostosowaniem ich treści do zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów ustawy prawo bankowe i ustawy o usługach płatniczych, a w przypadku Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bieżących, także do przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 15 listopada 2018 r.

Tekst jednolity Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bieżących

Tekst jednolity Regulaminu świadczenia usługi SG NetBanking

15/06/2018

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy „Tabelę Prowizji i Opłat Bankowych” Societe Generale S.A. Oddział w Polsce („Tabela”) oraz wyciąg z Tabeli, zawierający ostatnie zmiany obowiązujące od dnia 1 lipca 2018 r.

Tabela Prowizji i Opłat Bankowych

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat Bankowych