!css

Dane, strategiczne aktywa dla Societe Generale

Dane są kluczowe dla relacji z klientami oraz organizacji Grupy Societe Generale. W środowisku cyfrowym Bank usprawnia usługi, które świadczy na rzecz swoich klientów, ulepsza zarządzanie ryzykiem, a także swoją efektywność operacyjną dzięki wykorzystaniu danych, przy jednoczesnym zapewnieniu ich jakości, bezpieczeństwa i ochrony.

Przy 75 milionach kontaktów cyfrowych we Francji co miesiąc, platforma cyfrowa staje się głównym punktem wejścia klientów do Banku. Dzięki nowym technologiom, te stale mnożące się dane, są coraz dokładniej analizowane, co umożliwia Societe Generale zaoferownie swoim klientom bardziej spersonalizowanych i istotnych dla nich usług, łącząc to co najlepsze z zasobów ludzkich i cyfrowych.

Jednocześnie, dane mają zasadnicze znaczenie dla poczucia zaufania. Francuzi są zaniepokojeni ochroną swoich danych i jedynie banki cieszą się zaufaniem ponad połowy wszystkich Francuzów w tym zakresie*. Rola Societe Generale jako zaufanej strony trzeciej stanowi prawdziwą przewagę konkurencyjną, którą Grupa musi utrzymać.

Zarządzanie danymi zawsze było w DNA Societe Generale

Zarządzanie danymi zawsze znajdowało swoje miejsce w DNA Societe Generale. Nowe technologie przybliżają nas do naszych klientów, wówczas gdy odgrywamy rolę doradczą, łącząc to co najlepsze z naszych zasobów ludzkich i cyfrowych. Przechodzimy dogłębną transformację, aby lepiej zoptymalizować i chronić te strategiczne aktywa dla Grupy. Aby odpowiednio zrealizować te cele, Grupa stawia czoła wielu wyzwaniom:

 • Optymalizacja danych w celu zapewnienia lepszej obsługi klientów poprzez ponad 200 inicjatyw w zakresie rozwoju wykorzystania danych, z których niektóre są nadal w fazie eksperymentalnej (dokładniejsza analiza ryzyka kredytu konsumenckiego), podczas gdy inne są już w fazie produkcji (spersonalizowane rozwiązania dla klientów).
 • Ustanowienie warunków korzystania z danych, przy jednoczesnym zapewnieniu ich bezpieczeństwa i ochrony, ze zdecentralizowaną organizacją bliską przedsiębiorstwom, a także rozpowszechniając kulturę postępowania z danymi w kontekście przepisów, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, RODO. Zapewnienie zasobów technologicznych i ludzkich dla realizacji naszych ambicji. Societe Generale zainwestował w platformę dużych zbiorów danych „Big Data”, aby znalazły się one w centrum systemów informatycznych. Aby przyciągnąć i wewnętrznie promować najlepsze talenty i umiejętności w zakresie przetwarzania danych, Grupa opiera się na ukierunkowanym podejściu do rekrutacji w tradycyjnych uczelniach, Grande Ecole du Numérique i poprzez wewnętrzny program szkoleniowy znany jako Big Data Academy.

Spojrzenie na RODO, ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Co to jest RODO?

W odpowiedzi na rozprzestrzenianie się wykorzystania danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki, prawodawca europejski opublikował nowe rozporządzenie znane jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Od 25 maja 2018 roku wszystkie procesy przetwarzania danych osobowych (gromadzenie, analiza, przechowywanie, przekazywanie itp.) w Europie lub dotyczące osób zamieszkałych w Europie jest regulowane przez to nowe rozporządzenie, które wzmacnia:

 • Prawo każdej osoby, takie jak potrzeba uzyskania zgody na przeprowadzenie określonych operacji lub prawo do bycia zapomnianym
 • Odpowiedzialność korporacyjną za przetwarzanie danych i kary za nieprzestrzeganie przepisów.

RODO w Societe Generale

Linie biznesowe Grupy zawsze gromadziły, wykorzystywały i przechowywały pewne dane osobowe swoich klientów, aby móc proponować usługi spełniające wymagania klientów i stale ulepszać swoją ofertę produktów i usług. W dobie rewolucji cyfrowej rośnie ilość dostępnych danych, umożliwiających liniom biznesowym Grupy oferowanie coraz bardziej spersonalizowanych produktów i usług.

Societe Generale jest świadome znaczenia, jakie ma dla jego klientów zachowanie kontroli nad ich danymi osobowymi, i potwierdza swoje zobowiązanie do odpowiedzialnego przetwarzania tych danych. Niniejszy dokument wyjaśnia politykę Societe Generale w tym obszarze oraz kluczowe zasady, które stosuje w zakresie ochrony i wykorzystywania danych osobowych swoich klientów. Polityka i zasady są dostosowane do każdej firmy i każdego regionu, w którym działa Grupa, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Aby zachować zgodność z niniejszym rozporządzeniem i wzmocnić zaufanie naszych klientów i pracowników, grupa Societe Generale przestrzega 25 zasad głównych, które stanowią wspólne ramy dla wszystkich podmiotów i działów Grupy. Są one podzielone na 4 główne tematy:

 • Cele i zobowiązania
 • Zarządzanie zgodami
 • Role i obowiązki
 • Standardy i bezpieczeństwo

Kim jest inspektor ochrony danych?

W sercu nowego europejskiego rozporządzenia znajduje się Inspektor Ochrony Danych (IOD), który jest prawdziwą „siłą napędową” dla przestrzegania zasad ochrony danych. Jego główne zadania obejmują:

 • informowanie i doradzanie administratorowi danych lub podwykonawcom i ich pracownikom;
 • monitorowanie zgodności z rozporządzeniem i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych;
 • doradzanie organizacji w zakresie przeprowadzania ocen skutków dotyczących ochrony danych i weryfikowanie wdrażania wniosków z nich wypływających;
 • współpracowanie z organami nadzorczymi i bycie ich punktem kontaktowym.

IOD w Societe Generale

4 września 2017 roku Antoine Pichot zostaje mianowany na stanowisko IOD dla Grupy Societe Generale. Rolą Antoine'a Pichota jest zapewnienie przestrzegania przez Grupę Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), które weszło w życie w maju 2018 roku. Wspiera on i doradza liniom biznesowym i serwisowym Grupy w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności danych klientów i pracowników. Antoine Pichot jest uprzywilejowanym partnerem dla francuskiego organu ochrony danych (CNIL) będąc odpowiedzialnym za kierowanie i nadzór nad inspektorami ochrony danych powołanymi w całej Grupie Societe Generale.

Musimy zidentyfikować wszystkie nasze procesy związane z danymi osobowymi. Nie będzie to jedynie identyfikacja tych procesów, ale również możliwość sprawdzenia celu i powodu naszych działań związanych z przetwarzaniem danych oraz sposobu zarządzania nimi...

Antoine Pichot
IOD w Societe Generale
Pack'n Drive : se mettre en conformité avec GDPR
Le règlement général sur la protection des données entrera en application le 25 mai 2018 dans tous les pays de l’Union...
Nouvelle réglementation : RGPD, protection des données personnelles à l'échelon européen
La révolution digitale a fait exploser le nombre de data générées dans le monde. Face à la multiplication des...