!css

Odpowiedzialny Biznes

 

Odpowiedzialna Grupa

Rozwój gospodarczy nie jest już możliwy bez postępu ekologicznego i społecznego. Obowiązkiem największych firm jest proponowanie kolejnych wzorców i modeli sprzyjających pozytywnym przemianom zachodzącym we współczesnym świecie. Grupa Societe Generale ma do odegrania wiodącą rolę w budowaniu bardziej ekologicznych i sprzyjających integracji  modeli rozwoju, umożliwiając jednocześnie tworzenie nowych ścieżek dla zrównoważonego wzrostu. Odpowiedzialność społeczna znajduje się w samym centrum działań grupy Societe Generale: "Wspólne budowanie, razem z naszymi klientami, lepszej i zrównoważonej przyszłości poprzez odpowiedzialne i innowacyjne rozwiązania finansowe".

Zobowiązania klimatyczne i transformacja ekologiczna

W Societe Generale wierzymy, że banki mają do odegrania kluczową rolę w pozytywnych przemianach świata i zrównoważonym rozwoju gospodarek. Zgodnie z naszym celem korporacyjnym, umieściliśmy zrównoważony rozwój, w szczególności transformację energetyczną - w centrum naszej strategii. Chcemy przyczynić się do takiej transformacji, która będzie zarówno proaktywna, jak i odpowiedzialna, wspierając naszych klientów i gospodarkę realną w dążeniu do neutralności węglowej.

W obliczu wyzwania, jakim są zmiany klimatyczne, grupa Societe Generale określiła trzy obszary działań priorytetowych:

  • Zarządzanie ryzykiem związanym z klimatem;
  • Proaktywne zarządzanie wpływem działalności Grupy na klimat;
  • Wspieranie klientów w ich transformacji ekologicznej.

Wyzwaniom tym można sprostać jedynie zespołowo, tworząc koalicje z naszymi partnerami, a także w obszarach działalności naszych klientów, aby uczestniczyć w opracowywaniu wspólnych i powszechnie obowiązujących standardów, prowadząc przy tym ciągły dialog z naszymi interesariuszami.

Przystępując w 2021 roku jako członek założyciel do organizacji UNEP-FI Net-Zero Banking Alliance, Grupa zobowiązała się do dostosowania swoich portfolio do kierunków zmierzających do globalnej neutralności węglowej do 2050 roku, aby osiągnąć cel, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C.

Nasze główne zobowiązania do stopniowego dostosowania naszych portfolio kredytowych do kierunków zgodnych ze scenariuszem 1,5°c: 

Ropa i gaz:

  • zmniejszenie ekspozycji w sektorze produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego pod względem zaangażowania finansowego o 20% do 2025 roku;
  • zmniejszenie o 30% do 2030 roku bezwzględnej emisji dwutlenku węgla dotyczącej końcowego wykorzystania produkcji ropy naftowej i gazu.

Węgiel: odejście od finansowania węgla do 2030 roku w krajach UE i OECD oraz do 2040 roku w pozostałych krajach świata;

Energetyka: zmniejszenie intensywności emisji dwutlenku węgla w sektorze energetycznym do 125 g CO2 na kWh do 2030 roku.

Societe Generale wspiera swoich klientów w tej transformacji poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań oraz zobowiązanie do przeznaczenia 300 mld euro do 2025 roku  na rzecz zrównoważonego finansowania.

Societe Generale zobowiązuje się do zmniejszenia własnej emisji dwutlenku węgla o -50% w latach 2019-2030.

Więcej o zobowiązaniach klimatycznych i transformacji ekologicznej na stronie Grupy

https://www.societegenerale.com/en/responsibility/csr-ambition/csr-commitments

https://www.societegenerale.com/en/responsibility/environmental-transition

Nasze działania w Polsce

Rok 2023 jest kolejnym rokiem współpracy Societe Generale Oddział w Polsce z UN Global Compact Poland w ramach programu „Climat Positive”, zainicjowanej rok wcześniej. Inicjatywa ta zrzesza ponad 100 podmiotów w Polsce, w tym największe polskie firmy działające w sektorze energetycznym, mając na celu podejmowanie bieżących wyzwań i przyczynienia się do pozytywnych zmian w kraju w zakresie zrównoważonego rozwoju. UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, która jest swego rodzaju apelem do firm o dostosowanie strategii i działalności do uniwersalnych zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz o podejmowanie działań sprzyjających realizacji celów społecznych.

Współpraca ze wszystkimi zrzeszonymi w tym programie podmiotami jest doskonałą okazją do pogłębienia dyskusji na temat wyzwań i wypracowania skutecznych rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Nasze lokalne inicjatywy doskonale wpisują się w globalną strategię grupy Societe Generale na najbliższe lata, gdzie społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze zielonej transformacji i ochrony środowiska znajduje się w samym centrum podejmowanych działań.  Wzmacniamy nasze długofalowe działania w obszarze ochrony środowiska i klimatu w Polsce,  wspierając jednocześnie klientów w procesie transformacji na rzecz zrównoważonej i inkluzywnej przyszłości.

Więcej o programie „Climat Positive”

https://ungc.org.pl/category/climate-positive/