OUR NEW DIRECTION
1 marca 2024 roku zmieniamy nasz adres. Przenosimy się do nowej siedziby - centrum biurowego Studio.
Nowy adres:
Studio B
ul. Łucka 9
00-842 Warszawa
OUR NEW DIRECTION

Societe Generale S.A. Oddział w Polsce, świadczący usługi w obszarze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, należy do grupy Societe Generale, jednej z największych i najstarszych instytucji finansowych na świecie. Założony w 1864 roku bank Societe Generale jest obecnie jedną z największych instytucji finansowych w Europie działających na skalę międzynarodową. Grupa Societe Generale zatrudnia 117 000 osób, oferując swoje usługi i produkty ponad 25 milionom klientów na całym świecie. 

Societe Generale Corporte & Investment Banking (SG CIB) to jeden z filarów Grupy Societe Generale, działającej w oparciu o model banku uniwersalnego. SG CIB wspiera gospodarkę odgrywając kluczową rolę jako pośrednik, oferując szeroki dostęp do rynków i finansowanie dla emitentów oraz nowoczesne rozwiązania dla inwestorów. 12 000 pracowników SG CIB w 37 krajach zapewnia dostęp do rynków kapitałowych przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym, instytucjom publicznym i inwestorom, udostępnia finansowanie, oferuje produkty inwestycyjne i rozwiązania służące zarządzaniu ryzykiem. W Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, obu Amerykach oraz Azji i Oceanii SG CIB wykorzystuje swoje umiejętności, innowacyjność oraz zasięg geograficzny, aby tworzyć rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów.

Societe Generale S.A. Oddział w Polsce jest jednym z najdłużej działających banków zagranicznych na polskim rynku, po przełomie, jaki dokonał się w 1989 roku. Swoją działalność w segmencie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej rozpoczął w 1992 roku, szybko stając się czołowym partnerem dla przedsiębiorstw, instytucji finansowych i sektora publicznego. Obecnie świadczy usługi za pośrednictwem oddziału w Warszawie oraz biur regionalnych w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Dwustuosobowy zespół przygotowuje zindywidualizowane rozwiązania finansowe opierając się na międzynarodowym doświadczeniu w obszarach Bankowości Inwestycyjnej, Finansowania i Rynków Kapitałowych.